Hävitä lääkejäte oikein

Vanhentuneet lääkkeet ovat jätettä, joka ei kuulu luontoon.

Käyttämättömäksi jääneet, vanhentuneet lääkkeet hävitetään palauttamalla ne apteekkiin. Apteekkiin tuodut lääkejätteet toimitetaan Ekokemille, Riihimäelle, jossa ne poltetaan. Samalla syntyy sähköä ja kaukolämpöä.

Lue lisää miten voit vähentää lääkejätteen määrää!