Ystävällisen ja asiantuntevan palvelun apteekki Peräseinäjoella kirkkoa vastapäätä

Peräseinäjoen apteekki on monipuolisesti palveleva, lämminhenkinen ja asiantunteva apteekki Peräseinäjoella. Tarjoamme kaikki tavallisimmat apteekkituotteet aina itsehoito- ja reseptilääkkeistä apteekkikosmetiikkaan sekä lisäksi opastusta ja neuvontaa niin tuotteiden käytössä kuin muissakin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tervetuloa!

Yhteystiedot

Peräseinäjoen apteekki
Nikolaintie 2 C
61100 PERÄSEINÄJOKI

p. (06) 417 4092 (pvm/mpm)

p. 0400 - 909 240

peraseinajoenapteekki@apteekit.net

Onko sinulla kysyttävää? Lähetä meille viesti!

Täytä lomakkeeseen viestisi, palautteesi tai kysymyksesi sekä yhteystietosi. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

O KOTISIVUJEN KAUTTA - TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Laatinut ja hyväksynyt 24.05.2018 

Terhi Lähde, apteekkari  


Rekisterinpitäjä

Apteekin nimi                 Peräseinäjoen apteekki

Osoite                             Nikolaintie 2 C

                 61100 Peräseinäjoki

Puhelinnumero             p.  06 - 417 4092

                 p. 0400 909 240

Sähköposti                     peraseinajoenapteekki@apteekit.net


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Apteekkari                        Terhi Lähde

Osoite                               Nikolaintie 2 C

                   61100 Peräseinäjoki

Puhelinnumero               p.  06 - 417 4092

                   p. 0400 909 240

Sähköposti                      peraseinajoenapteekki@apteekit.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Tietosisältö

Apteekin kotisivulla kerätään ainoastaan palautesivun kautta asiakkaan itse antamat tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Palautteen sisältö

    Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

     Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Tietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin se on tarpeellista lääkeneuvonnan dokumentointivaatimusten hoitamiseksi. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pitempään, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rikosepäilyjen ja niitä koskevan viranomaistutkinnan vuoksi.

     Tietojen suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sekä niiden säilytykseen käytettävät laitteistot on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin. Käyttöoikeus tietoihin määritellään tehtäväkohtaisesti ja tietojasi käsitellään vain, kun niiden käsittelyyn on asiallinen peruste.

    Oikeus tarkastaa henkilötiedot

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö apteekissamme henkilötietojasi. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot. Voit esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti apteekkarille tässä tietosuojaselosteessa esitettyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Toteutamme tarkastusoikeutesi viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Tietosuojan varmistamiseksi sinun on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytesi.

     Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.